Dôležité informácie

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Registrácia bude prebiehať v priestoroch recepcie hotela Patria v nasledovných časoch:

Štvrtok                  10. 9. 2020                           DOPLNÍME

Piatok                   11. 9. 2020                           DOPLNÍME

Sobota                  12. 9. 2020                           DOPLNÍME

Registrovať sa, je potrebné každý deň podujatia.

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov a materiály kongresu.

 

SPOLOČENSKÝ PROGRAM A STRAVOVANIE

Večera   štvrtok 10. 9. 2020              cena vstupenky    36 € 

Obed      piatok  11. 9. 2020             pre registrovaného účastníka GRÁTIS (pre neregistrovaného účastníka 20 €/osoba)

Večera   piatok 11. 9. 2020              cena vstupenky    36 € 

 

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Prezentáciu je potrebné odovzdať najneskôr hodinu pred začiatkom bloku programu, v ktorom bude prezentovaná. Podklady odovzdajte v priestoroch SLIDEROOM vedľa recepcie hotela Patria.

Počas konferencie bude na hlavnej projekcii, ako aj na náhľadovom monitore použitá časomiera. Každý prednášajúci bude mať na prezentovanie presný čas, ktorý mu na danú prednášku prislúcha podľa programu. Prosím o dodržanie vyhradeného času pre prezentáciu. Organizačný výbor podujatia si v prípade nedodržania časového limitu, vyhradzuje právo na predčasné ukončenie prezentácie.

 

MENOVKY

Každý registrovaný účastník XXX. Diabetologických dní 2020 dostane pri registrácii oficiálnu menovku, ktorá ho oprávňuje k vstupu na odborné podujatie.

Účastníkom bez registrácie nebude umožnený vstup do kongresových priestorov.

 

KREDITY / POTVRDENIA O ÚČASTI

Účasť na podujatí je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania a účastníkom budú pridelené kredity ARS CME.

Štvrtok   10. 9. 2020                          DOPLNÍME

Piatok    11. 9. 2020                          DOPLNÍME

Sobota   12. 9. 2020                          DOPLNÍME

 

Potvrdenia o účasti budú vydávané v priestoroch registrácie nasledovne

Štvrtok   10. 9. 2020                           18:00 - 19:00 hod.

Piatok    11. 9. 2020                           18:00 - 19:00 hod.

Sobota  12. 9. 2020                            11:00 - 13:00 hod. 

Potvrdenia o účasti sa nebudú vydávať skôr, ani nebudú zasielané po skončení podujatia poštou.